Ik wil gewoon de ideale vrouw zijn …… herkenbaar?

Heb jij het idee over jezelf dat je altijd de ideale versie moet zijn? En vind je het ondragelijk als je daar niet aan voldoet? Volgens Dr. Thijs Launspach psycholoog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam is dit het recept voor faalangst, stress en burn-out.

 

Op de vraag waarom zoveel millennials thuis met een burn-out zitten, zegt hij dat volwassen worden gepaard gaat met gevoelens van eenzaamheid, angst en stress. Hierdoor ontstaan er te hoge verwachtingen over het leven en onszelf. De tendens naar individualisering is het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving komen te staan. Dit proces is met de industrialisatie op gang gekomen en tegenwoordig wordt de westerse wereld als geïndividualiseerde wereld gezien.

 

Wat kunnen we hieraan veranderen? Volgens Dr. Thijs Launspach psycholoog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam komt het hierop neer: eerlijk durven zijn over onze  beperkingen en uitdagingen, het aangaan van echte gesprekken met elkaar, weg van alle imago’s op Facebook, weg van alle mooi weer verhalen en vooral kwetsbaar durven zijn.

 

Ook zegt hij door coaching en dit is voor mij persoonlijk een van de belangrijkste. Zeker in deze tijd! Omdat uit onderzoek gebleken is dat de tijd van afstuderen richting naar de arbeidsmarkt gaan een heel kwetsbaar moment is. Door extra coaching kunnen uitval gevallen worden verminderd. Omdat het juist zo belangrijk is hier eerder bij stil te staan voordat een crisis plaats vind. Het helpt om met een coach in gesprek te gaan over wezenlijke levensvragen en bewust stil te staan waar deze fase in je leven overgaat. Het gaat in deze tijd er meer en meer om jezelf persoonlijk te blijven ontwikkelen. Om zo met vallen en opstaan erachter te komen wie jij echt bent. En dat je van jezelf kunt accepteren dat je fouten maakt en dat het niet altijd gaat zoals jij verwacht.   

 

Woman in Change belooft persoonlijke ontwikkeling en inzicht via 5 stappen
1 op 1 coaching geeft inzicht in jouw persoonlijke doel en de weg die jij hiervoor kan volgen.
Na 4 sessies heb jij focus, inzicht en de gedrevenheid om te werken aan je doel. Heb jij het te druk om een sessie op locatie te volgen? Geen probleem, de 1 op 1 coaching kan ook op afstand via Skype gevolgd worden.
 

 

Verder werken aan jouw succes?
Neem deel aan de groepsbijeenkomsten en blijf werken aan je nieuwe persoonlijke reis.